ALA Jeseník s.r.o. - laboratorní vyšetření
 
 
Žádanka s výpočtem bodové hodnoty
Celková cena vyšetření:   bodů.

   

  SÉRUM SPECIÁLNÍ STANOVENÍ   MOČ  
  Nádorové markery Markery hepatitid   Nativní  
  CEA HBs Ag   chemicky  
SÉRUM_____________MOČ_____________   AFP HBe Ag   mikroskopicky  
Urea Moč chemicky + sediment   Ca 125 Specifické protilátky   Sbíraná  
Kreatinin.. Cukr + aceton   Ca 19-9 proti HBs Ag   Urea  
Kys.močová Ca v moči   Ca 15-3 proti HBc Ag   K  
Bilirubin celk. Amyláza   Ca 72-4 proti HBe Ag   Bilirubin přímý  
Bilirubin volný Kreatinin   PSA proti HAV   Fosfor anorg.  
ALT Kreatinin v moči   Testosteron proti HCV   Urea  
AST Kreat.clearance   Index testosteron Specifické protilátky   Cukr+aceton  
GMTa Diabetes mellitus   Free PSA proti HIV   Kyselina močová  
Alk.fosfatáza Glukóza plasma   Markery kostního obratu proti HSV   Glukóza  
LDH HbA1c   Osteokalcin proti CMV   Alfa amyláza  
CK oGTT   Štítná žláza proti EBV   Mikroalbuminurie  
Amyláza C-peptid   TSH proti H. pylori   Celková bílkovina  
Celková bílkovina Inzulin   free F3 proti Borrelia afzel.   Bence Jonesova bílk.  
Albumin apo A1   free T4 proti Toxoplazma g.   Beta-2-mikrogrobulin  
Glukóza sérum Apo-B   anti Tg IgE spec.   Hamburgerův sed.  
Lipidový profil Mikroalbumin   anti TPO Autoprotilátky   Vypočtené hodnoty  
Cholesterol Markery zánětu   anti TSH proti ds DNA   Clearence kreatininu  
Triacylglyceroly CRP   Endokrinologie proti TG   Odpady K, Na, Ca,  
HDL C3 komplement   Kortizol proti TPO        fosforu  
LDL C4 komplement   FSH proti endomysiu   Saturace Trf/Fe  
Ionty Prokalcitonin   LH proti gliadinu      
Na, K, Cl Markery léze myokardu   Progesteron ANF      
Ca Troponin   .. ENA        
Fosfor anorg. Myoglobin   Ferritin ANCA        
Magnesium NT-proBNP   B 12 ANCA        
Železo Kys. listová   Kys. listová ANCA        
 
ALA Jeseník s.r.o.

Kontakt info@alajesenik.cz Tel.: 584 409 056 Fax: 584 409 056 © 2020 Alajesenik.cz, Všechna práva vyhrazena
Web Design by Free Templates Online