INFORMACE PRO PACIENTA

Odběr

Odběr se provádí většinou ráno (mezi 6. až 8. hodinou) nalačno, protože obsah látek v krvi během dne kolísá.
Nemocný musí být poučen, že večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je nemocný vynechat 24 až 72 hodin před odběrem.
Nemocný nemá před odběrem pít kávu, alkoholické nápoje ani kouřit. Ráno nemá vyšetřovaný ani trpět žízní. Je vhodné napije–li se neslazeného čaje (bylinný).
Pro speciální vyšetření je nutno dodržet daný postup, který je u jednotlivých vyšetření uveden. Všeobecné pokyny:
• pacient by měl před odběrem v klidu sedět 20 minut,
• poučíme pacienta o postupu odběru,
• během odběru by neměl jíst nebo žvýkat,
• požádáme pacienta o vytažení volných dentálních protéz nebo snímatelných rovnátek,
• vyžádáme si od pacienta následující informace:
• jméno a příjmení,
• rodné číslo,
• zdravotní pojišťovna,
• dále zapíšeme:
• datum a hodinu odběru,
• jméno lékaře ordinujícího odběr, IČZ, odbornost,
• oddělení, kontaktní telefon,
• polohu pacienta při odběru,
• informace požadované pro identifikaci přepíšeme na odběrovou zkumavku:
• jméno a příjmení,
• rok narození,
• oddělení,
• datum odběru.

Informace pro pacienta revize 1.9.2020


Kontakt info@alajesenik.cz Tel.: 584 409 056 Fax: 584 409 056 © 2020 Alajesenik.cz, Všechna práva vyhrazena
Web Design by Free Templates Online